မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ရေးအဘို့အနှင်းလျှောစီးမြက်ခင်း