အိပ်မက်လယ်ကွင်းများအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိသောအားကစားမြက်