လက်မှတ်

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

3000 နာရီ UVA စမ်းသပ်မှု

ANTI CHLORINE TEST

ကလိုရင်းဓာတ်စစ်ဆေးမှု

ANTI MILDEW TEST

Mildew စမ်းသပ်ခြင်း

CE CERTIFICATE

CE လက်မှတ်

Flammability Test & burning behaviour

လောင်ကျွမ်းလွယ်စမ်းသပ်မှု & Burning အပြုအမူ

LABOSPORT TEST

Labosport စမ်းသပ်မှု

Lead test

ခဲစမ်းသပ်မှု

Wear resisting test 50,000 times

ခုခံစစ်ဆေးမှုအကြိမ် ၅၀၀၀၀ ကို ၀ တ်ဆင်ပါ